Talous

WA:n äänestäjät erosivat pandemian hallinnasta ja taloudesta, kyselyn mukaan

Vähemmän pandemian takaiskuja

Suurempi osa washingtonilaisista ilmoitti läheisestä kontaktista COVIDin kanssa kuin edellisenä vuonna, mutta he vaikuttivat vähemmän viruksen henkilökohtaisessa ja työelämässä.

Esimerkiksi yli kolme neljäsosaa vastaajista sanoi tuntevansa henkilökohtaisesti jonkun, jolla on COVID-tauti, kun viime vuoden kyselyssä samaa sanoi 55 prosenttia. Yli neljäsosa vastaajista ilmoitti, että heillä itsellään tai jollakin heidän kotitaloudestaan ​​on ollut COVID ー yli kaksinkertainen prosenttiosuus aiemmissa tuloksissa.

Silti 2021 toi mukanaan muutoksen tunteen COVID-rintamalla.

Tämän vuoden kyselyssä ihmiset ilmoittivat epätodennäköisemmin kotoa työskentelevänsä, lyhentäneensä työtunteja, lomautettuja tai menettäneensä työnsä pandemian alun jälkeen, kun taas 8 % ilmoitti, että he tai joku heidän kotitaloudestaan ​​irtisanoutui vapaaehtoisesti tuona aikana.

Viime vuoden lomakaudella…

Lue koko artikkeli täältä: crosscut.com